top of page
7.png

Obchodní podmínky
TuscanyLux s.r.o.

Luxury Handmade Art

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

 

Nabízíme vám možnost objednání produktů, kdy každý kus je vzhledem k povaze umělecké ruční výroby originál a unikát. Objednávat si můžete jednoduše vytvořením a odesláním poptávky, pohodlně pomocí tlačítka "Poptávka", po telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.

Na základě vytvořené a odeslané Poptávky, Vás budeme kontaktovat pro sdělení podrobných informací týkajících se vaši zásilky, tj. o době a způsobu doručení, o výši balného a poštovného a celkové ceny a způsobu platby za objednávku. Až na základě vzájemného potvrzení Vám bude odeslána závazná objednávka. 

Doba dodání produktu, které není skladem u nás v ČR nebo u dodavatele v zahraničí, je vždy na dotaz, vzhledem k celkovému ručnímu zpracování každého výrobku a tím jeho jedinečnosti a unikátnosti. Prosím berte na vědomí, že jelikož je každý produkt originál, není možné zaručit, že dva druhy stejného typu produktu budou identické. V tomto případě se platí záloha ve výši 50% předem, před zahájením samotné výroby. Zbylých 50% se doplácí před předáním zboží dopravci.

 

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v závazné objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Odesláním Poptávky nevzniká závazek zájemce o koupi zboží.  Poptávka je zcela nezávazná a určena ke vzájemné komunikaci a následnému vytvoření personalizované závazné objednávky. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, dochází ke vzniku smlouvy potvrzením objednávky emailem, osobně nebo telefonicky a úhradou finanční zálohy nebo celé kupní ceny kupujícím. Každá objednávka, doba dodání a finální cena je vždy odsouhlasena se zákazníkem písemnou formou cenové nabídky, před samotným odesláním objednávky ze strany zákazníka.

 

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Ceny zboží jsou platné do vyprodání zásob.

 

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 

Potvrzení objednávky zasíláme e-mailem. V případě nejasností Vás budeme vždy kontaktovat.

U zboží, které je skladem v ČR nebo u dodavatele, vyžadujeme celou platbu vždy předem. Zboží je zákazníkovi odesíláno až po uhrazení celé kupní ceny.

U zboží, které není skladem a musí se vyrobit, je úhrada kupní ceny formou zálohy ve výši 50% z celkové ceny zboží předem a zbylých 50% kupní ceny se hradí po vyhotovení, před samotným odesláním produktu na adresu zákazníka. Zboží bude odesláno až po uhrazení celé kupní ceny. 

 

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

Odstoupení od smlouvy není možné v případech u zboží, které bylo vyráběno klientovi na zakázku. V takovém případě záloha uhrazená klientem na výrobu zboží v celé výši propadá na náklady výroby a úsilí s tím spojeného. Zákazník je o této skutečnosti vždy předem z naší strany v nabídce obeznámen s odkazem na tyto Obchodní podmínky.

V souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od kupní smlouvy v případech, kdy zboží bylo skladem, je kupující povinen vrátit nepoužité zboží prodávajícímu nepoškozené, zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jako bylo při dodání. Zboží poškozené, nekompletní (týká se i obalů) či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a nenastávají účinky odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu zpět na dobírku, náklady na vrácení zboží nese kupující.

 

Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30ti dnů. Prodávající nevrací částku za poštovné. V případě, že nebylo poštovné u vráceného výrobku či výrobků při dodání účtováno, má prodávající právo na jeho dodatečnou úhradu. V tomto případě prodávající vrátí kupujícímu částku sníženou o tyto náklady.

 

5. BALNÉ A POŠTOVNÉ

Náklady na zásilky jsou účtovány zákazníkovi zvlášť a liší se podle hmotnosti, objemu a hodnoty zboží. Objednané zboží vám zašleme přepravní společností nebo může být doprava realizována přímo zákazníkem: v tomto případě, jakmile bude zboží zabaleno, sdělíme vám rozměry a hmotnosti palet. 

Po objednání vám zašleme nejlepší možnou nabídku, včetně nákladů na dopravu, nákladů na balení a jakýchkoli dalších případných poplatků.

Ceny jednotlivých služeb jednotlivých dopravců vycházejí z jejich aktuální nabídky.

6. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je obvykle 48 hodin a jedná se o dobu od přijetí platby do expedice zboží, přičemž tato doba platí pouze pro zboží, které je skladem v ČR.

 

U zboží, které je skladem u dodavatele, je doba dodání obvykle 7-14 dní, přesnou dobu dodání Vám však vždy předem sdělíme.

 

U produktů, které nejsou skladem ni v ČR ani u dodavatele, je doba dodání různá, řádově 6 týdnů a více. Zákazníkovi je přibližná doba dodání vždy předem sdělena.

 

7. VÝMĚNA ZBOŽÍ

Vzhledem k originalitě a jedinečnosti zboží, není možné zboží vyměnit. Informujte nás telefonicky nebo e-mailem. 

8. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození, zejména poškození obalu při dodání zboží. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Zjistíte-li viditelné poškození zásilky, zboží vůbec nepřebírejte, doporučujeme pořídit fotografie. POZOR! - Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, které brání obvyklému používání produktu. Změna vzhledu materiálu u terakoty z Imprunety není vadou výrobku ale její typickou vlastností. U ostatních produktů jsou rovněž vzhledem k povaze ruční výroby typické jejich nedokonalosti a nepravidelnosti, které zákazník bere na vědomí a není možná jejich reklamace.

 

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

  • vady vzniklé běžným používáním

  • nesprávným použitím výrobku

  • nesprávným skladováním

 

POSTUP PŘI REKLAMACI:

  • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

  • zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

  • do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu

  • doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

 

Cena telefonní hovoru dle tarifu Vašeho operátora. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující svým nákupem bere na vědomí, že pro účely realizace pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu budeme zpracovávat jeho údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email a telefon, budou poskytnuty výrobci pro účely doručení zboží na adresu zákazníka.

 

Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu pět let od posledního nákupu, resp. do odvolání kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě.

 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

Kupující, jakožto subjekt osobních údajů, má právo:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o informace, jaké jeho údaje a v jakém rozsahu zpracováváme 

požadovat, aby prodávající jeho osobní údaje vymazal

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES:

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Registrací a/nebo objednávkou zboží se přihlašujete k odběru novinek a oznámení emailem. 

Pokud si nepřejte dostávat tyto zprávy, dejte nám prosím vědět na info@tuscanylux.cz

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

 

kontakt: +420 724 777 609 

email: info@tuscanylux.cz

Prodejce: TuscanyLux s.r.o., IČ: 117 92 698,

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 41160,

se sídlem Lipová 235, 326 00 Letkov

 

Obchodní podmínky V.3 platné od 1. 3. 2023.

lights.jpeg
bottom of page